Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal, Kathmandu

   Babarmahal, Kathmandu, Nepal
 Contact No.: +977-1-4262369, 4262430
 Fax : +977-1-4262337
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Our Contact

Government of Nepal
Ministry of Agriculture and livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control
Babarmahal, Kathmandu, Nepal.

Ph: +977 1 4262369, 4262430
Fax: +977 1 4262337

Notice Board Number : 1618014262369
Email:
info@dftqc.gov.np OR 
suchana.dftqc@gmail.com


Website:
http://www.dftqc.gov.np
http://www.spsenquiry.gov.np

 

नेपाल सरकार

 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

 

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

 

महाशाखा तथा शाखामा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीहरू र कार्यकक्ष

 

क्र.सं.

पद

कर्मचारीको नाम

महाशाखा / शाखा

कार्यकक्ष कोठा नं.

क्र.सं.

पद

कर्मचारीको नाम

महाशाखा / शाखा

कार्यकक्ष कोठा नं.

 
 

1

 

 

 

C - 304

27

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

केशरी लक्ष्मी बज्राचार्य

खा.प्र. वि. तथा पोषण महाशाखा

B - 202

 

2

महानिर्देशक

मतिना बैद्य जोशी

विभागीय प्रमुख

A - 206

29

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

आनन्द कुमार चालीसे

खा.प्र. वि. तथा पोषण महाशाखा

B - 203

 

3

उप-महानिर्देशक

उपेन्द्र राय

खा.प्र. वि. तथा पोषण महाशाखा

B - 201

28

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

साधना मानन्धर हलवाई

खा.प्र. वि. तथा पोषण महाशाखा

B - 205

 

4

उप-महानिर्देशक

केशव प्रसाद न्यौपाने

रा.खा.तथा दा. रिफरेन्स प्रयोगशाला

D - 107

30

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रुपेन्द्र रावल

खा.प्र. वि. तथा पोषण महाशाखा

B - 103

 

5

उप-सचिव (प्रशासन)

आत्माराम सत्याल

प्रशासन शाखा

C - 104

31

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रोजीना श्रेष्ठ

खा.प्र. वि. तथा पोषण महाशाखा

B - 103

 

6

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

पूर्णचन्द्र वस्ती

कोडेक्स सचिवालय

C - 303

32

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

दिग्विजय नाथ मिश्र

खा.तथा दा.स्व.गु.नि. महाशाखा

A - 208

 

7

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

किशोर के सी

खा.तथा दा.स्व.गु.नि. महाशाखा

A - 102

33

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

दशरथ कुमार वर्मा

खा.तथा दा.स्व.गु.नि. महाशाखा

A - 105

 

8

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

हुमा कुमारी बखिम राई

खा.प्र. वि. तथा पोषण महाशाखा

B - 101

34

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

सन्तोष ढकाल

खा.तथा दा.स्व.गु.नि. महाशाखा

A - 205

 

9

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

कृष्ण प्रसाद राई

रा.खा.तथा दा. रिफरेन्स प्रयोगशाला

D - 102

35

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

मोहनकृष्ण ओझा

खा.तथा दा.स्व.गु.नि. महाशाखा

A - 106

 

10

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

बिमला न्यौपाने

रा.खा.तथा दा. रिफरेन्स प्रयोगशाला

D - 106

36

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

ईश्वर सुवेदी

खा.तथा दा.स्व.गु.नि. महाशाखा

A - 205

 

11

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

नवराज दहाल

योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा

C - 306

37

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

हरेराम प्रधान

रा.खा.तथा दा. रिफरेन्स प्रयोगशाला

D - 103

 

12

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

विमल कुमार दहाल

खा.तथा दा.स्व.गु.नि. महाशाखा

A - 205

38

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

दिपेन्द्र घिमिरे

रा.खा.तथा दा. रिफरेन्स प्रयोगशाला

D - 101

 

13

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

हेमन्त गौतम

एस.पि.एस. इन्क्वायरी प्वाइन्ट सचिवालय

C - 205

39

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

विजन श्रेष्ठ

रा.खा.तथा दा. रिफरेन्स प्रयोगशाला

D - 307

 

14

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

मोहनकृष्ण महर्जन

एस.पि.एस. इन्क्वायरी प्वाइन्ट सचिवालय

C - 201

40

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रत्ना शाक्य

रा.खा.तथा दा. रिफरेन्स प्रयोगशाला

D - 307

 

15

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

क्षितिज श्रेष्ठ

खा.तथा दा.स्व.गु.नि. महाशाखा

A - 202

41

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

अनुषा कार्की

रा.खा.तथा दा. रिफरेन्स प्रयोगशाला

D - 105

 

16

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

भीम प्रसाद पुलामी

खा.तथा दा.स्व.गु.नि. महाशाखा

A - 102

42

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

ऋचा हुमागाई

रा.खा.तथा दा. रिफरेन्स प्रयोगशाला

D - 305

 

17

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

 

खा.प्र. वि. तथा पोषण महाशाखा

B - 206

43

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

तायर मोहम्मद मियाँ

रा.खा.तथा दा. रिफरेन्स प्रयोगशाला

D - 302

 

18

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

महिपाल राम बैद्य

रा.खा.तथा दा. रिफरेन्स प्रयोगशाला

D - 201

44

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

बुद्ध बहादुर कुंवर

रा.खा.तथा दा. रिफरेन्स प्रयोगशाला

D - 103

 

19

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

कमल प्रसाद रेग्मी

रा.खा.तथा दा. रिफरेन्स प्रयोगशाला

D - 109

45

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

सुरज श्रेष्ठ

रा.खा.तथा दा. रिफरेन्स प्रयोगशाला

D - 302

 

20

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

शिव सागर चौधरी

रा.खा.तथा दा. रिफरेन्स प्रयोगशाला

D - 105

46

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

डासुराम चापागाई

रा.खा.तथा दा. रिफरेन्स प्रयोगशाला

D - 201

 

21

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

निरा मालाकार

रा.खा.तथा दा. रिफरेन्स प्रयोगशाला

D - 103

47

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

प्रतिमा श्रेष्ठ

योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा

C - 302

 

22

शाखा अधिकृत

भगीरथ आचार्य

प्रशासन शाखा

C - 106

48

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

सन्तोष कुमार दहाल

एस.पि.एस. इन्क्वायरी प्वाइन्ट सचिवालय

C - 205

 

23

लेखा अधिकृत

पर्वत कुमार थापा

लेखा शाखा

C - 105

49

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

पुष्पा भट्टराई

खा.प्र. वि. तथा पोषण महाशाखा

B - 203

 

24

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

सचित कुमार वाइबा

एन नियम परामर्श शाखा

C - 301

50

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

प्रक्षा न्यौपाने

खा.प्र. वि. तथा पोषण महाशाखा

B - 204

 

25

पशु चिकित्सक

 

एस.पि.एस. इन्क्वायरी प्वाइन्ट सचिवालय

C - 205

51

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

शुसिला सिंह धामी

खा.प्र. वि. तथा पोषण महाशाखा

B - 205

 

26

बाली संरक्षण अधिकृत

चक्र जंग राई

एस.पि.एस. इन्क्वायरी प्वाइन्ट सचिवालय

C - 205

52

ना. सु.

 

 जिन्सी (स्टोर )

C - 101

 
 

Our Network

Deparment of Food Technology and Quality Control

Babarmahal, Kathmandu

Email - info@dftqc.gov.np

Noticeboard No. 1618014262369

 

There are five major Divisions/Sections.

1. Food and Feed Safety and Quality Control Division (+977 1 4262430)

2. Food Technology Development and Nutrition Division

3. National Food and Feed Reference Laboratory (+977 1 4258753

4. Planning Monitoring and Evaluation Section (+977 1 4262741)

5. SPS National Enquiry Point (+977 1 4256947)

 

Spokesperson :

Mr Mohan Krishna Maharjan 

Email: 

Tel: +977 1 4262741/9851196333

 

Food Technology and Quality Control Offices

FTQCO, Biratnagar
Phone: 021-470221/470828

Chief: Pramod Koirala 

pramodkoirala2016@gmail.com

Information Authority: Sanjay Bhandari (9852070221)

Email: rftqcobrt@gmail.com

 

FTQCO, Hetauda
Phone: 057-412819
Chief: Somkanta Rijal 

Email: rftqcohtd@gmail.com

 

FTQCO, Bhairahawa

Phone: 071-520157
Chief: Hasta Bahadur Rai (hrthulung78@gmail.com)

Information Authority: 

Email: rftqcobhw@gmail.com

 

FTQCO, Nepalgunj
Phone: 081-521537
Chief : Jyotshna Shrestha (9858029537)

Information Authority:  (081-521537)

Email: rftqconepalgunj@gmail.com

 

FTQCO, Dhangadhi 

Phone: 091-522972, Fax : 091-526972 

Chief: Suman Dhital 

Information Authority: Deepak Kuwar 

Email:  rftqco091@gmail.com

 

Food Import Export Quality Certification Office

FIEQCO, Kakarvitta, Jhapa

Chief: Sudhakar P Singh
Phone: 023 562965/562082

Email: fqlkkvta@gmail.com

 

FIEQCO Biratnagar

Chief: Anup Halwai
Phone: 021435088
Email: fieqcobrt@gmail.com

 

FIEQCO Jaleshwar

Chief: Bipin Kumar Thakur
Phone: 9854031921
Email: 

 

FIEQCO Birgunj, Parsa

Chief: Bijay Khanal (bkhanal@dftqc.gov.np/bijkhanal@gmail.com)
Information Authority: 

Phone:  051 534169

 

FIEQCO Tribhuvan International Airport

Chief: Ranjana Chaudhary
Phone: 9841787598
Email: 

 

FIEQCO Tatopani

Chief: Deepak Kumar Yadav
Phone: 9842529310
Email: 

 

FIEQCO Rasuwa

Chief: Atis Ghimire
Phone: 010543106
Email: 

 

FIEQCO Belahiya

Chief: Puspalal Rai
Phone: 071525048
Email: 

 

FIEQCO Krishnanagar

Chief: Bimal Bhattarai
Phone: 9857056078
Email: 

 

FIEQCO Nepalganj

Chief: Binod Kumar ShreeWastav
Phone: 9848022712
Email: 

 

FIEQCO Dhangadi

Chief: Hari singh Bohara
Phone: 091417039
Email: 

FIEQCO  Mahendranagar, Kanchanpur

Acting Chief: Ms Arati Bhatta
Phone: 099 402051

Information Authority: Ms Arati Bhatta (9848722512)

Email: arati_bhatta2001@yahoo.com

 

Food Technology and Quality Control Division Offices

FTQCDO, Jhapa

Chief: Mr Bharat Bahadur Puri

Phone: 023455007

Email

FTQCDO, Dhankuta

Chief: Mr Shiva Shankar Mishra

Phone: 026521376

Email

 

FTQCDO, Sunsari

Chief: Mr Bikram Limbu

Phone: 025561046

Email

 

FTQCDO,Udaypur

Chief: Mr Ramesh Dahal

Phone: 9842045350

Email

 

FTQCDO, Saptari

Chief: Mr Suresh Kumar Singh

Phone: 031522523

Email

 

FTQCDO, Mahottari

Chief: Mr Nabin Deuja

Phone: 044521177

Email

 

FTQCDO, Sarlahi

Chief: Mr Jagat Prasad Chaudhary

Phone: 046520942

Email

 

FTQCDO, Parsa

Chief: Mr Ratnakanta Jha

Phone: 051527087

Email

 

FTQCDO, Chitwan

Chief: Mr Bikki Raut

Phone: 056532145

Email

 

FTQCDO, Sindhuli

Chief: Mr Prem Aryal

Phone: 047521413

Email

 

FTQCDO, Dhulikhel

Chief: Mr Shiva Prasad Bhandari

Phone: 011490220

Email

 

FTQCDO, Kathmandu

Chief: Mr Shreeram Neupane

Phone: 014352490

Email

 

FTQCDO, Nuwakot

Chief: Mr Nawaraj Shrestha

Phone: 010561725

Email

 

FTQCDO, Tanahu

Chief: Mr Shibaji Baral

Phone: 065560975

Email

 

FTQCDO, Kaski

Chief: Mr Prasanta Pokhrel

Phone: 061550424

Email

 

FTQCDO, Baglung

Chief: Mr Kedar Paudel

Phone: 068521835

Email

 

FTQCDO, Kapilbastu

Chief: Mr Bijay Parajuli

Phone: 9842176607

Email

 

FTQCDO, Palpa

Chief: Mr Naresh Shrestha

Phone: 9842680500

Email

 

FTQCDO, Dang

Chief: Mr

Phone:

Email

 

FTQCDO, Surkhet

Chief: Mr Bhesh Bahadur Thapa

Phone: 083522530

Email

 

FTQCDO, Jumla

Chief: Mr Amit Bhushan Suman

Phone: 087 - 520043

Information Authority: Mr Amit Bhushan Suman (9843130942)

Email: 

 

FTQCDO, Baitadi

Chief: Mr Krishna Datta Lekhak

Phone: 095520673

Email

 

FTQCDO, Doti

Chief: Mr Narayan Singh Rawat

Phone: 094420324

Email

FTQCDO, Dadeldhura

Chief: Mr Ganesh datta Joshi

Phone: 096420033

Email

 

 

 

 
* Fields are compulsary