Published Date : 2019-12-04 (Modified Date : 2020-05-09)

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरुको र कार्यालयहरुमा कार्यरत पदाधिकारीहरुको सम्पर्क विवरण 

कार्यालय

ठेगाना

कार्यालय प्रमुख

ईमेल

फोन नं.

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, काकरभिट्टा

काकरभिट्टा, झापा

सुधाकर प्रसाद सिंह

fqlokkvtanepal@gmail.com

023562965

9842033734

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, रानी

रानी, बिराटनगर

अनुप हलवाई

fieqcobrt@gmail.com

anuphalwai@gmail.com

021435088

9841360295

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, जलेश्वर,

जलेश्वर, महोत्तरी

बिपिन कुमार ठाकुर

Bipinkumarthakur89@yahoo.com

9841105921

9854031921

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, बिरगंज

वीरगंज म.न.पा.-२ छपकैंया

हस्त बहादुर राई

fieqcobrj@gmail.com

051-534169

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, तातोपानी

तातोपानी, सिन्धुपाल्चोक

दिपक कुमार यादब

fqltatopani@gmail.com

Deepak.parshela@gmail.com

9842529310

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, रसुवा

टिमुरे न.पा.०२, गोसाइँकुण्ड, रसुवा

अतिस घिमिरे

fieqcoraswa@gmail.com

Atishghimire7@gmail.com

010543106

9842352268

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, बेलहिया,

बेलहिया, भैरहवा

पुष्पलाल राई

Fieqco.belahiya@gmail.com

Rai.anmol2011@gmail.com

071525048

9842051529

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, कृष्णनगर

कृष्णनगर न.पा २, कपिलवस्तु

बिमल भट्टराई

fiekrn@gmail.comBimalbhattarai5@gmail.com

9857056078

9842030979

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, नेपालगंज

नेपालगंज, बाँके

एकराज बुढाथोकी

eakrajbudhathoki@gmail.com

9848022712

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, धनगढी

wgu9L p=d=g=kf= j8f g+=@, wgu9L, s}nfnL

हरि सिंह बोहरा

Fieqcodhi2075@gmail.com

hsbohara@yahoo.com

091417039

9858422078

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, महेन्द्रनगर

गैडाचौकी, कंचनपुर

नारायण सिंह रावत

Rawatns91@gmail.com

Fqlmnr.@gmail.com

099402051

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, त्रि.अ.बि.

सिनामंगल, काठमाडौँ

रन्जना चौधरी

joinranz@gmail.com

9841787598

 

 

Contact Info

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal, Kathmandu, Nepal

Phone : +977-1-4262369, 4262430

Fax :+977-1-4262337

Email: info@dftqc.gov.np

WEB : www.dftqc.gov.np

Site Visited

site visit

   Video Gallery View All

National Anthem of Nepal