Published Date : 2020-01-20 (Modified Date : 2021-05-03)

क्र.सं.

पद

श्रेणी

सेवा

समूह

क सं नं

कर्मचारीको नाम

शाखा

1

महानिर्देशक

रा.प. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१६८१०९

उपेन्द्र राय

 

2

उप-महानिर्देशक

रा.प. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

3

उप-महानिर्देशक

रा.प. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

4

उप-महानिर्देशक

रा.प. प्रथम

नेपाल ईन्जि.

केमिष्ट्री

 

राकेश कुमार त्रिपाठी

 

5

             

6

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. द्बितीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१४७१४३

किशोर के सी

 

7

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. द्बितीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१६८१०७

हुमा कुमारी बखिम राई

 

8

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. द्बितीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१८२८०५

कृष्ण प्रसाद राई

 

9

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. द्बितीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१३७५७३

बिमला न्यौपाने

 

10

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. द्बितीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

11

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. द्बितीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

12

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. द्बितीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१३९००४

हेमन्त गौतम

 

13

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. द्बितीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

14

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. द्बितीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१८३५६७

क्षितिज श्रेष्ठ

 

15

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. द्बितीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१५८११२

भीम प्रसाद पुलामी

 

16

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. द्बितीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

सुमन धिताल

 

17

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. द्बितीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

ज्योत्सना श्रेष्ठ

 

18

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. द्बितीय

नेपाल ईन्जि.

केमिष्ट्री

१८२०५६

महिपाल राम बैद्य

 

19

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. द्बितीय

नेपाल ईन्जि.

केमिष्ट्री

१७६९९६

कमल प्रसाद रेग्मी

 

20

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. द्बितीय

नेपाल ईन्जि.

केमिष्ट्री

१९१८०७

शिव सागर चौधरी

 

21

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. द्बितीय

नेपाल ईन्जि.

केमिष्ट्री

१२३६८२

निरा मालाकार

 

22

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. द्बितीय

नेपाल वन

वन वोटानी

१५९५६०

मोहनकृष्ण महर्जन

 

23

उप-सचिव (प्रशासन) रा.प. द्बितीय नेपाल प्रशासन सा. प्रशासन   उपेन्द्र वा. ढुङ्गाना   

24

शाखा अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल प्रशासन

प्रशासन

 

 

 

25

लेखा अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल प्रशासन

लेखा

 

पर्वत कुमार थापा

 

26

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

रा.प. तृतीय

नेपाल न्याय

सरकारी वकिल

 

रेणुका राई

 

27

पशु चिकित्सक

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

भेटेरीनरी

 

 

 

28

बाली संरक्षण अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

बाली संरक्षण

१३७७५९

चक्र जंग राई

 

29

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१३६२९२

केशरी लक्ष्मी बज्राचार्य

 

30

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

९३१३८

दिग्विजय नाथ मिश्र

 

31

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१३७६६६

आनन्द कुमार चालीसे

 

32

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

33

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१३८८७२

दशरथ कुमार वर्मा

 

34

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१८५९५३

सन्तोष ढकाल

 

35

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१६१८५७

मोहनकृष्ण ओझा

 

36

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

शिव प्रसाद भण्डारी

 

37

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१२३८१२

रुपेन्द्र रावल

 

38

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१९६४३०

हरेराम प्रधान

 

39

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१७६९९७

ईश्वर सुवेदी

 

40

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१७६९६४

दिपेन्द्र घिमिरे

 

41

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२०३५२२

प्रक्षा न्यौपाने

 

42

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२०८१०१

विजन श्रेष्ठ

 

43

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१७८३६९

रत्ना शाक्य

 

44

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२०८१००

प्रतिमा श्रेष्ठ

 

45

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२१७४५७

रोजीना श्रेष्ठ

 

46

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२०८२६८

सन्तोष दहाल

 

47

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१५५३६५

शुसिला सिंह धामी

 

48

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२०८१७६

ऋचा हुमागाई

 

49

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

अनुषा कार्की

 

50

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

लक्ष्मी पौडेल

 

51

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल ईन्जि.

केमिष्ट्री

२०३४६२

तायर मोहम्मद मियाँ

 

52

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल ईन्जि.

केमिष्ट्री

२०३४६१

बुद्ध बहादुर कुंवर

 

53

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल ईन्जि.

केमिष्ट्री

१९७२५१

सुरज श्रेष्ठ

 

54

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल ईन्जि.

केमिष्ट्री

१९७२४६

डासुराम चापागाई

 

55

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल ईन्जि.

केमिष्ट्री

 

शोभा कुमारी पौडेल

 

56

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा.प. तृतीय

नेपाल ईन्जि.

केमिष्ट्री

 

रिक्त

 

57

नायब सुव्वा

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल प्रशासन

प्रशासन

१७३६९०

रोहित कुमार दाहाल

 

58

नायब सुव्वा

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल प्रशासन

प्रशासन

१७३२०७ केशव प्रसाद नेपाल

 

59

नायब सुव्वा

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल प्रशासन

प्रशासन

२०१६०० मेगेन्द्र न्यौपाने

 

60

नायब सुव्वा

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल प्रशासन

प्रशासन

  अर्चना आचार्य

61

लेखापाल

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल प्रशासन

लेखा

 

उदय कुमार पन्दाक

 

62

कम्प्युटर अपरेटर

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल प्रशासन

विविध

२०२८८२

सविता राई

 

63

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

योगेन्द्र ढुङ्गेल

 

64

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

65

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२०८१७३

स्मीता गुरुंग

 

66

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२०८१७५

राज कुमारी साह

 

67

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२०८१७४

निबेदिता चौधरी

 

68

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

69

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

70

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२०६०१७

सानु मैया व्यन्जनकार

 

71

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२२०६२०

प्रविना घिमिरे

 

72

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

73

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

74

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

75

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

76

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

77

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

78

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

79

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

80

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

81

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

82

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

83

प्राविधिक सहायक

रा.प.अनं. प्रथम

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

84

खरिदार

रा.प.अनं. द्बितीय

नेपाल प्रशासन

प्रशासन

१४९२५०

शान्ता निरौला

 

85

खरिदार

रा.प.अनं. द्बितीय

नेपाल प्रशासन

प्रशासन

२१९९७३

प्रतिक्षा भण्डारी

 

86

सवारी चालक

विहिन

नेपाल इन्जि.

मेकानिकल

 

रिक्त

 

87

सवारी चालक

विहिन

नेपाल इन्जि.

मेकानिकल

 

रिक्त

 

88

सवारी चालक

विहिन

नेपाल इन्जि.

मेकानिकल

 

रिक्त

 

89

सवारी चालक

विहिन

नेपाल इन्जि.

मेकानिकल

 

रिक्त

 

90

सवारी चालक

षप

नेपाल इन्जि.

मेकानिकल

 

रिक्त

 

91

सवारी चालक

विहिन

नेपाल इन्जि.

मेकानिकल

 

रिक्त

 

92

कार्यालय सहयोगी

विहिन

नेपाल प्रशासन

प्रशासन

 

रिक्त

 

93

कार्यालय सहयोगी

विहिन

नेपाल प्रशासन

प्रशासन

 

रिक्त

 

94

कार्यालय सहयोगी

विहिन

नेपाल प्रशासन

प्रशासन

 

रिक्त

 

95

कार्यालय सहयोगी

विहिन

नेपाल प्रशासन

प्रशासन

 

रिक्त

 

96

कार्यालय सहयोगी

विहिन

नेपाल प्रशासन

प्रशासन

 

रिक्त

 

97

कार्यालय सहयोगी

विहिन

नेपाल प्रशासन

प्रशासन

 

रिक्त

 

98

कार्यालय सहयोगी

विहिन

नेपाल प्रशासन

प्रशासन

 

रिक्त

 

99

कार्यालय सहयोगी

विहिन

नेपाल प्रशासन

प्रशासन

 

रिक्त

 

 

करार कर्मचारी

सानुभाइ खत्री

ह. स. चा. 

रामकृष्ण विष्ट

ह. स. चा.

शिवशंकर श्रेष्ठ

ह. स. चा.

रमेश श्रेष्ठ

ह. स. चा.

विजय कुमार चौधारी  ह.स.चा.

पशुपति सावद

सहयोगी

सुदीप लामा

सहयोगी

 

सहयोगी

भरतप्रसाद घिमिरे

सहयोगी

ईश्वर प्रसाद बगाले

सहयोगी

 

सहयोगी

 

सहयोगी

 

सहयोगी

 

 

 

Contact Info

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal, Kathmandu, Nepal

Phone : +977-1-4262369, 4262430

Fax :+977-1-4262337

Email: info@dftqc.gov.np

WEB : www.dftqc.gov.np

Site Visited

site visit

   Video Gallery View All

National Anthem of Nepal