नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Published Date : 2016-11-29

सेवाहरु:

प्रतिक्षा गर्नुहोस् ।

फारम तथा निवेदनहरु:

Download Link मा गएर Publication Section बाट आफूलाई चाहिएको फाराम पाउनुहोस् ।

शुल्कहरु:

कृपया नागरिक बडापत्रमा हेर्नुहोस्।