नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Modified Date : 2016-11-29
नाम मिति
गोविन्दभक्त जोशी २०१८।०४।०६-२०२७।०१।१६
डा इश्राउल हक खाँ ०२७।०१।१७-२०४१।०३।१५
लोकनाथ शर्मा २०४१।०३।१६-२०४३।०९।०६
साधना शर्मा २०४३।०९।०७-२०४४।०८।२२
डा टीकाबहादुर कार्की २०४४।०८।२३-२०६२।०२।०४
डा अमृतेश्वरी राजभण्डारी २०६२।०२।०४-२०६३।०३।०४
उत्तमकुमार भट्टराई २०६३।०३।०५-२०६६।०५।१०
जीवनप्रभा लामा २०६६।०५।११-२०७१।०४।२९
रीता बस्न्यात २०७१।०४।३०-२०७२।१२।२१
संजीवकुमार कर्ण २०७२।१२।२२- २०७६/०३/
डा मतिना  जोशि वैद्य     २०७६/०४/०५- हालसम्म