नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Modified Date : 2019-08-23

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय

नेपालगन्ज

 

फोन नं. :- ०८१-५२१५६३७                                                                                                                                                             इमेल :- rftqconepalgunj@gmail.com

कृषि उपजमा आधारित खाद्य प्रशोधन प्रविधिको विकास एवम् प्रसार गर्दै उपभोक्ताहरूका लागि गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ आपूर्तिको लागि खाद्य  ऐन, नियम तथा दाना ऐन, नियम कार्यान्वयन गर्दै जाने उद्देश्यले २०५० सालमा क्षेत्रीय खाद्य प्रयोगशालाको स्थापना भएको थियो । मिति २०५७/०४/२३ बाट नाम परिवर्तन भई क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्जको रूपमा स्थापना भएपछि खाद्य तथा दाना पदार्थमा अवान्छनीय मिसावट लगायतका अन्य गुणस्तरमा ह्रास आउने काम हुन नदिन खाद्य एवम् दाना पदार्थको गुण नियन्त्रण, खाद्य एवम् दाना पदार्थको गुणस्तर जाँच परीक्षण, खाद्य प्रविधि विकास एवम् प्रसार, खाद्य उद्योग स्थापनाको लागी सहजीकरण र नियमन तथा उपभोक्ता केन्द्रित चेतनामुलक कार्यक्रमको माध्यमबाट खाद्य स्वच्छताको प्रवर्धन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। यस कार्यालय अन्तर्गत बाँके, बर्दिया र सुर्खेत जिल्लाहरुमा खाद्य निरिक्षण इकाई संचालनमा छन् ।यस कार्यालय र अन्तर्गतका खाद्य निरिक्षण एकाईहरूमा प्राविधिक र अप्राविधिक समेत जम्मा 14 जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको छ।

उद्देश्यहरू

१.      खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न खाद्य ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन गराउने।

२.      स्थानीयस्तरमा उत्पादित तरकारी तथा अन्य खाद्य पदार्थको प्रशोधन, संरक्षण तथा प्याकेजिङ प्रविधिको विकास, अनुसन्धान एवं परामर्श सेवा तथा तालिम मार्फत खाद्य प्रशोधन उद्योगको प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने ।

३.      पोषण युक्त खाद्य वस्तुको पहिचान, परिकार विकास र पोषण शिक्षा जस्ता कार्यक्रम संचालन गरी जनताको पोषण स्तरको सुधारमा सहयोग पुर्याउने

४.      आयात निर्यात गुण प्रमाणिकरणको माध्यम बाट खाद्य पदार्थको अन्तरदेशीय प्रसारको नियमन गर्ने।

५.      उपभोक्ता शिक्षाको माध्यम बाट उपभोक्तालाई खाद्य स्वच्छता सम्बन्धि चेतना विस्तार गर्ने ।  

प्रमुख कार्यक्रमहरू

१.      खाद्य प्रशोधन तालिम

२.      खाद्य पोषण तालिम

३.      उपभोक्ता भेला

४.      होटल रेस्टुरेन्ट निरिक्षण अनुगमन

५.      खाद्य बजार निरिक्षण अनुगमन

६.      खाद्य बजार निरिक्षण अनुगमनबाट नमुना संकलन

७.      खाद्य तथा दाना नमूना विश्लेषण

८.      सूचना संन्देश प्रचार प्रसार

९.      आयात निर्यात गुण प्रमाणिकरण

१०.  परामर्श सेवा

 

कर्मचारी विवरण

 

क्र..

नाम

पद

सम्पर्क विवरण

कार्यालय

१.

ज्योत्सना श्रेष्ठ

बरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

फोन :- ०८१-५२१५३७

 

मोबाइल :- 9858029537

इमेल :- rftqconepalgunj@gmail.com

२.

नेत्र बोगटी

प्राविधिक सहायक

मोबाइल :-9848045299

 

इमेल :-

इमेल :- paudelpp@gmail.com

३.

दामोदर शर्मा

लेखापाल

मोबाइल :-

 

इमेल :-

४.

कृष्ण बहादुर थापा

नायब सुब्बा  

मोबाइल :- 9858050046

 

इमेल :-