नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Modified Date : 2016-12-02
खाद्य अनुसन्धान अधिकृत श्री दिग्विजयनाथ मिश्र

फोन : ९८४१३८३६३१

इमेल : digvijaynathubmishra@gmail.com