नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Modified Date : 2017-01-04

१) खाद्य उद्योगका लागि अनुज्ञापत्र तथा अनुज्ञापत्र नवीकरणका लागि कसलाई सम्पर्क गर्नुपर्ला ?

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत  (खाअअ) श्री मोहन कृष्ण ओझा (      ) सँग सम्पर्क गर्न सकिनेछ वा खाअअ श्री       (  ) सँग सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

२) खाद्य प्रशोधनसँग सम्बन्धित तालिमका लागि कसलाई सम्पर्क गर्नुपर्ला ?

प्राविधिक सहायक (प्रास )श्री                                  सँग वा प्रास श्री स्मिता गुरुङ () सँग सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

३) पोषणसँग सम्बन्धित तालिमका लागि कसलाई सम्पर्क गर्नुपर्ला ?

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत  (खाअअ) श्री केशरीलक्ष्मी बज्राचार्य (९८४१५५५८६७) लाई सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।

४) जाँच परीक्षणका लागि ल्याइने नमुना कसलाई बुझाउने तथा सो परीक्षणवापतको राजस्व रकम बुझाउन कसलाई सम्पर्क गर्नुपर्ला ?

यसका लागि  श्री मधुसुधन श्रेष्ठ  (           ) वा खाअअ श्री दीपेन्द्र घिमिरे (९८४९०२३०८७) लाई सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

५) एस् पी एस् सँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूका बारेमा कसलाई सम्पर्क गर्नुपर्ला ?

यसका लागि वखाअअ श्री हेमन्त गौतम (९८४१७७७४५७) वा बाली संरक्षण अधिकृत श्री चक्रजङ्ग राई (९८०८८६९५८३) लाई सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।