नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२७४१
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Published Date : 2017-01-04

१) खाद्य उद्योगका लागि अनुज्ञापत्र तथा अनुज्ञापत्र नवीकरणका लागि कसलाई सम्पर्क गर्नुपर्ला ?

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत  (खाअअ) श्री रत्ननिधि चिलुवाल (९८४१९१९७९७) सँग सम्पर्क गर्न सकिनेछ वा खाअअ श्री साधना हलुवाइ (९८४१२३१९३३) सँग सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

२) खाद्य प्रशोधनसँग सम्बन्धित तालिमका लागि कसलाई सम्पर्क गर्नुपर्ला ?

प्राविधिक सहायक (प्रास )श्री सरोज खनाल (९८५११८२०६६) सँग वा प्रास श्री स्मिता गुरुङ () सँग सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

३) पोषणसँग सम्बन्धित तालिमका लागि कसलाई सम्पर्क गर्नुपर्ला ?

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत  (खाअअ) श्री केशरीलक्ष्मी बज्राचार्य (९८४१५५५८६७) लाई सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।

४) जाँच परीक्षणका लागि ल्याइने नमुना कसलाई बुझाउने तथा सो परीक्षणवापतको राजस्व रकम बुझाउन कसलाई सम्पर्क गर्नुपर्ला ?

यसका लागि प्रास श्री अच्युतप्रसाद भण्डारी (९७४१०१०८८६) वा खाअअ श्री दीपेन्द्र घिमिरे (९८४९०२३०८७) लाई सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

५) एस् पी एस् सँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूका बारेमा कसलाई सम्पर्क गर्नुपर्ला ?

यसका लागि वखाअअ श्री हेमन्त गौतम (९८४१७७७४५७) वा बाली संरक्षण अधिकृत श्री चक्रजङ्ग राई (९८०८८६९५८३) लाई सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।