नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२७४१
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. दाना-पदार्थ ऐन २०३३ संशोधन समेत Admin 2018-11-16   डाउनलोड
2. खाद्य ऐन २०२३ संशोधन समेत Admin 2018-10-11   डाउनलोड
3. Food Act, 2023 Admin   डाउनलोड
4. Feed Act, 2033 Admin   डाउनलोड