नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. केहि नेपाल ऐन लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७५ मा उल्लेखित खाद्य ऐन सम्बन्धी ब Admin 2019-03-20   डाउनलोड
2. राजपत्रमा प्रकाशित दाना पदार्थ ऐन, २०३३ देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हुने Admin 2019-03-15   डाउनलोड
3. दाना-पदार्थ ऐन २०३३ संशोधन समेत Admin 2018-11-16   डाउनलोड
4. खाद्य ऐन २०२३ संशोधन समेत Admin 2018-10-11   डाउनलोड
5. Food Act, 2023 Admin   डाउनलोड
6. Feed Act, 2033 Admin   डाउनलोड