नेपाल सरकार

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२७४१
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. Food Regulation, 1970 Admin   डाउनलोड
2. खाद्य नियमावली, २०२७ Admin   डाउनलोड
3. दाना पदार्थ नियमावली, २०३३ Admin   डाउनलोड
4. दाना पदार्थ नियमावली, २०४१ Admin   डाउनलोड