नेपाल सरकार

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२७४१
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. आन्तरिक क्वारेन्टाइन निर्देशिका, २०७१ Admin 2018-06-24   डाउनलोड
2. पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ Admin 2018-06-24   डाउनलोड
3. खाद्य बस्तुको गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धि भएको हेरफेर सम्बन्धि राजपत्रमा २ Admin 2018-02-08   डाउनलोड
4. प्रशोधित पिउने पानि उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ Admin 2017-11-13   डाउनलोड
5. Dietary Supplement Guideline Admin   डाउनलोड