नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. Nepalese Food Composition Table 2017 Admin 2019-11-03   डाउनलोड
2. खाद्य तथा दाना पदार्थ सम्बन्धि ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि एवं गुणस्तर Admin 2019-06-13   डाउनलोड
3. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७४-७५ (Nepali Annual Bulletin) Admin 2019-02-13   डाउनलोड
4. Food Research Bulletin 2074/75 Admin 2019-01-10   डाउनलोड
5. Annual Bulletin 2074/75 Admin 2019-01-10   डाउनलोड
6. Annual Progress Report 2073/74 BS Admin 2018-03-05   डाउनलोड
7. Food Research Bulletin(2016/17) 2073/74 BS Admin 2018-03-05   डाउनलोड
8. Annual Bulletin(2073/74) 2016/17 Admin 2018-03-05   डाउनलोड
9. Details of Activities according to Right to Information Admin   डाउनलोड
10. Sample Analysis Request Form Admin   डाउनलोड
11. Before Import; Please read Admin   डाउनलोड
12. Application for Consultancy Admin   डाउनलोड
13. Application for Short Term Training Admin   डाउनलोड
14. Food Standard (Published in Nepal Gazette 2057.10.23) Admin   डाउनलोड
15. Food Composition Table Admin   डाउनलोड