नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२७४१
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. Annual Progress Report 2073/74 BS Admin 2018-03-05   डाउनलोड
2. Food Research Bulletin(2016/17) 2073/74 BS Admin 2018-03-05   डाउनलोड
3. Annual Bulletin(2073/74) 2016/17 Admin 2018-03-05   डाउनलोड
4. Details of Activities according to Right to Information Admin   डाउनलोड
5. Sample Analysis Request Form Admin   डाउनलोड
6. Before Import; Please read Admin   डाउनलोड
7. Application for Consultancy Admin   डाउनलोड
8. Application for Short Term Training Admin   डाउनलोड
9. Food Standard (Published in Nepal Gazette 2057.10.23) Admin   डाउनलोड
10. Food Composition Table Admin   डाउनलोड