नेपाल सरकार

कृषि विकास मन्त्रालय

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२७४१
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. Details of Activities according to Right to Information Admin   डाउनलोड
2. Sample Analysis Request Form Admin   डाउनलोड
3. Before Import; Please read Admin   डाउनलोड
4. Application for Consultancy Admin   डाउनलोड
5. Application for Short Term Training Admin   डाउनलोड
6. Food Standard (Published in Nepal Gazette 2057.10.23) Admin   डाउनलोड
7. Food Composition Table Admin   डाउनलोड