नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. Annual Bulletin 2072/73 Admin 2017-03-21   डाउनलोड
2. वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/७३ Admin 2017-03-21   डाउनलोड
3. Progress Report 2070/71 Admin   डाउनलोड
4. Annual Bulletin 2063/64 Admin   डाउनलोड
5. Annual Bulletin 2062/63 Admin   डाउनलोड
6. Annual Bulletin 2061/62 Admin   डाउनलोड
7. Annual Report 2068 Admin   डाउनलोड