नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. NEPAL GAP SCHEME Admin 2019-09-24   डाउनलोड
2. NepalGAP Implementation Directives_2075_06_19 Admin 2019-09-24   डाउनलोड
3. NepalGAP Contract Admin 2019-09-24   डाउनलोड
4. NepalGAP Check list Nepali Admin 2019-09-24   डाउनलोड
5. GAP Certifying Body Brochure Admin 2019-09-24   डाउनलोड
6. GAP प्रमाणीकरणका लागि आवेदन फाराम Admin 2019-09-24   डाउनलोड