क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटल रेष्टुरेण्ट स्तरिकरण निर्देशिका निर्देशिका २०२०-०५-०९ डाउनलोड
2. Dietary Supplement Guideline निर्देशिका २०१९-१२-०४ डाउनलोड
3. दूध तथा दुग्ध पदाथथको स्वच्छता एवम् गुणस्तर निदेशिका, २०७५ निर्देशिका २०१९-१२-०४ डाउनलोड
4. प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ निर्देशिका २०१९-१२-०४ डाउनलोड
5. National Food Safety Policy 2076 निर्देशिका २०१९-१२-०४ डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल ,काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. :+९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०

फ्याक्स :+९७७-१-४२६२३३७

ईमेल: info@dftqc.gov.np

वेव : www.dftqc.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

नेपालको राष्ट्रिय गान