खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

Chief

श्री संजीव कुमार कर्ण


महानिर्देशक
Chief

श्रीमती चपला पोखरेल


सूचना अधिकारी
परिचय

कृषि उपजमा आधारित खाद्य प्रशोधन प्रविधिको विकास एवम् प्रसार, देशका विभिन्न भागको पोषण स्थिति सर्वेक्षण र उपभोक्ताहरूका लागि गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ आपूर्तिको लागि खाद्य ऐन, नियम तर्जुमा गर्दै जाने उद्देश्यले २०१८ सालमा खाद्य विभागको स्थापना भएको थियो । खाद्य अनुसन्धानशालाको नामले स्थापित यो विभागले २०२३ सालमा खाद्य ऐन र २०२७ सालमा खाद्य नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरेको थियो। त्यस्तै पशुपालन एवम् कुखुरापालनको लागि गुणस्तरीय दाना आपूर्ति होस् भन्ने हेतुले २०३३ सालमा दाना ऐन र २०४१ सालमा दाना नियमावली लागू भएपछि खाद्य एवम् दाना पदार्थको गुण नियन्त्रण कार्यमा विभाग र अन्तर्गत कार्यालयहरूबाट कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ । २०३७ सालदेखि केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालाको रूपमा र मिति २०५७।०४।२३ बाट खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको रूपमा स्थापना भएपछि खाद्य एवम् दाना पदार्थको गुण नियन्त्रण तथा खाद्य एवम् दाना पदार्थको गुणस्तर जाँच परीक्षण, खाद्य प्रविधि विकास एवम् प्रसार, पोषण अनुसन्धान तथा प्रचारप्रसार, एस पी एस् इन्क्वाइरी पोइन्टमार्फत खाद्य स्वच्छता, पशुपंक्षी र विरुवाको स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना प्रदान गर्नेजस्ता कार्य गर्दै आएको छ। विभागअन्तर्गत क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयहरू&...