नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

क्र.सं. विवरण
1. सूचनाहरू हेर्नुहोस् ।
2. प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुहोस् ।
3. खाद्य तथा पोषण हेर्नुहोस् ।
4. अबसर हेर्नुहोस् ।