Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal, Kathmandu

   Babarmahal, Kathmandu, Nepal
 Contact No.: +977-1-4262369, 4262430
 Fax : +977-1-4262337
 E-mail: info@dftqc.gov.np

होटेल रेष्टुरेन्ट र भोजनालय संचालकहरुलाई खाद्य स्वच्छता कायम राख्ने बारे जरुरि सूचना || खाध्य पदार्थ को खुद्रा ब्यापारी हरुलाई सुचना || आहारपुरक खाद्य पदार्थ सम्बन्धी सुचना || खाद्य पदार्थ मा रङ प्रयोग सम्बन्धी जरुरि सुचना || गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०७६/०६/0८ गते प्रकाशित प्लाष्टिक चामलको हल्ला सम्बन्धमा आम उपभोक्ता लाई सुचना || NFFRL Accreditation Certificate and Scope_T-1518-2019-TC-7010 MARCH 2019 || प्रेस बिज्ञप्ति - आ.व. २०७५/७६ को बार्षिक तथा तेश्रो चौमासिक प्रगति सम्बन्धमा || प्रेस विज्ञप्ति एघारौ राष्ट्रिय स्वच्छता दिवस २०७६-०२-२४ || खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय र मातहतका डिभिजन कार्यालयहरुको स्वीकृत कार्यक्षेत्र || प्रेस विज्ञप्ति खाद्य स्वच्छता महिना २०७६-०२-०६ || import application with Check list || प्रेस नोट: २०७६-१-४ || प्रेस नोट: २०७६-१-९ || प्रेस बिज्ञप्ति दोश्रो चौमासिक आ.व. २०७५-७६ || प्रेस नोट: २०७५-१२-०५ || प्रेस विज्ञप्ति- खाद्य मेला २०७५ (२०७५/११/१३) || प्रेस विज्ञप्ति- खाद्य मेला २०७५ (२०७५/११/०८) || 'खाद्य प्रशोधन प्रबिधि' तालिम सम्बन्धि मिति २०७५/१०/२३ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना || 'खाद्य प्रशोधन प्रबिधि' तालिम सम्बन्धि मिति २०७५/०७/१५ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना || राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक विश्लेशक तोकेको सूचना || Press Release third Quater and Yearly Progress 2074/75 || खाद्य बस्तुहरुको अनिबार्य गुणस्तर मापदण्ड सम्बन्धि मिति २०७५/०१/०५ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना || Import Application With Checklist || खाध मेला २०७४ को हार्दिक निमन्त्रणा सम्बन्धि सुचना || खा. अ. अ. सेवा करार अन्तिम नतिजा प्रकासन || प्रा.स. सेवा करार अन्तिम नतिजा सूचना प्रकाशन || खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सेवा करारको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना || प्रा.स. सेवा करारको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना || खाद्य अनुसन्धान अधिकृत तथा प्राबिधिक सहायक सेवा करारको लिखित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना || सेवा करारको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना || खाद्य बस्तुको गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धि भएको हेरफेर सम्बन्धि राजपत्रमा प्रकाशित सूचना || Notice for service contract || Application Form || Notice for Sealed quotation of Equipment -2074 || Notice for Bid of Motorcycle & Scooters-2074 || Press Release 1st Quater 2074/75 || 'खाद्य प्रशोधन प्रबिधि' तालिम सम्बन्धि गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना || 'खाद्य प्रशोधन प्रबिधि' तालिम सम्बन्धि गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना || २०७४/०५/०६ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना || सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सुचनाको हक सम्बन्धि नियम ३ बमोजिम यस विभागको बैशाख - असार सम्मको अवस्था || testing || Invitation for Bids for the Supply, Delivery and commissioning of Well Equipped Mobile Labroratory Van at DFTQC || प्रेस विज्ञप्ति २०७२।०४।२८ || प्रेस विज्ञप्ति २०७२।०२।२१ || प्रेस विज्ञप्ति २०७२।०२।३२ || प्रेस विज्ञप्ति २०७२।०२।१२ || प्रेस विज्ञप्ति २०७२।०२।२० || प्रेस विज्ञप्ति २०७२।०१।२४ || प्रेस विज्ञप्ति २०७२।०१।२० ||
Chief

Dr. Matina Joshi Vaidya


Director General
Chief

Mr. Mohan Krishna Maharjan


Spokesperson

Introduction

Welcome to the official webpage of the Department of Food Technology and Quality Control, Government of Nepal. 

The Department was established in 1961 A.D. as Department of Food and placed in Singha Durbar, which later in 1965 was shifted to the present location of Barbarmahal, Kathmandu. In 1966, the Department of Food then was renamed as Food Research Laboratory. The laboratory later in 1980 was again converted to Central Food Research Laboratory (CFRL)  and known by this name until it became the present department as Department of Food Technology and Quality Control (DFTQC) in 2000.

DFTQC is the apex organization responsible for the enforcement of Food Act and Regulations. It ...

VIEW ALL

Audio Gallery View All

National Anthem of Nepal (Nepali_National_Anthem.mp3)
 

Photo Gallery View All