नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२७४१
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

News & Notices


Import Application With Checklist

प्रकाशित मिति: 2018-04-19

Notice for service contract

प्रकाशित मिति: 2018-01-21

Application Form

प्रकाशित मिति: 2018-01-21

Notice for Sealed quotation of Equipment -2074

प्रकाशित मिति: 2018-01-21

Notice for Bid of Motorcycle & Scooters-2074

प्रकाशित मिति: 2018-01-21

Press Release 1st Quater 2074/75

प्रकाशित मिति: 2017-12-31