Contact & Feedback

Government of Nepal
Ministry of Agriculture and livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control
Babarmahal, Kathmandu, Nepal.

Ph: +977 1 4262369, 4262430
Fax: +977 1 4262337

Notice Board Number : 1618014262369
Email:
info@dftqc.gov.np OR 
suchana.dftqc@gmail.com
 

उजुरी दर्ता पठाउनुहोस

File Attachment (only image, docs and pdf files are allowed)
recaptcha

सम्पर्क विवरण

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल ,काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. :+९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०

फ्याक्स :+९७७-१-४२६२३३७

ईमेल: info@dftqc.gov.np

वेव : www.dftqc.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

नेपालको राष्ट्रिय गान