नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता (Laboratory Accreditation ISO17025:2017)
प्रकाशक: MOCTCA        : 2019/02/04
उप महानिर्देशक ज्यु श्री उपेन्द्र राय को अन्तर्वार्ता नेपाल टेलिभिजनमा
प्रकाशक: MOCTCA        : 2018/12/31
के खाने - खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग
प्रकाशक: MOCTCA        : 2018/09/28
कसरि खाने - खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग
प्रकाशक: MOCTCA        : 2018/09/28
तरकारी सुपरजोन पोखराका कृषकको फेरिएको जीवनशैली
प्रकाशक: MOCTCA        : 2018/09/28
सुपरजोन बिज्ञापन - खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग
प्रकाशक: MOCTCA        : 2018/09/28
खाद्य पोषण - खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग
प्रकाशक: MOCTCA        : 2018/09/28
माछा सुपरजोन बिज्ञापन - खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग
प्रकाशक: MOCTCA        : 2018/09/28
स्वस्थ खाना
प्रकाशक: MOCTCA        : 2018/09/28
सपनाको डर short movie खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग
प्रकाशक: MOCTCA        : 2018/09/28
सचेत हौँ - खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग
प्रकाशक: MOCTCA        : 2018/09/28
धुँवा धुलो
प्रकाशक: MOCTCA        : 2018/09/28
Hello Kishan With Director General(Sanjeev Kumar Karn), DFTQC
प्रकाशक: MOCTCA        : 2018/09/02
Rise and Shine interview with Matina Baidhya
प्रकाशक: MOCTCA        : 2018/07/06
Nepali National Anthem
प्रकाशक: MOCTCA        : 2016/09/04