S.N. Title Submitted By Published Date
1. Precautionary measures for food business operator and consumers during second wave of COVID 19 pandemics सह प्रवक्ता 2021-05-03 View Notice
2. Mandatory food standard admin 2021-04-13 View Notice
3. Mycotoxin, Pesticide residue MRL of Fruits and vegetable Mandatory standard , Nepal Gazette notice published on 2077.10.26 स्तर निर्धारण शाखा 2021-02-19 View Notice
4. How to Apply for Food Import Export through Nepal National Single Window System ? सह-प्रवक्ता 2021-02-08 View Notice
5. Notice on Food Import Export Application through Nepal National Single Window System सह-प्रवक्ता 2021-02-08 View Notice
6. Invitation for sealed Quotation for procurement of Chemicals, Reagents and Glassware, sealed quotation no; SQ-01/2077-78 खरिद इकाइ 2021-01-19 View Notice
7. Invitation for sealed quotation for procurement of Chemicals, Reagent and Glassware, sealed quotation no: SQ-01/2077-078 ; Date of second Publication 2077.10.06 खरिद इकाइ 2021-01-19 View Notice
8. invitation of sealed quotation खरिद इकाइ 2021-01-19 View Notice
9. Precautionary measures for food business operator during COVID 19 pandemics. सह-प्रवक्ता 2020-12-10 View Notice
10. परम्परागत खाद्य पदार्थहरु पुष्टकारी, गुदपाक, चिउरा, तथा दालमोठ भुजियाको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा प्रकासित स्तर निर्धारण शाखा 2020-09-20 View Notice
11. मिति २०७७।०४।०४ गतेको कान्तिपुर तथा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकासित खाद्य तथा दाना उद्योगीहरुलाइ अनुज्ञापत्र सम्वन्धि जरुरी सुचना dftqc 2020-07-19 View Notice
12. २०७७।०४।०४ गते कान्तिपुर तथा गोरखापत्रमा प्रकासित खाद्य पदार्थ आयात निर्यात कर्ताहरुलाइ जरुरी सुचना DFTQC 2020-07-19 View Notice
13. लकडाउन अवधिमा आयात निर्यात अनुमतीपत्र सेवा सम्वन्धमा । DFTQC 2020-04-15 View Notice
14. Food and Feed Import permit application admin 2020-04-24 View Notice
15. Notice for food and feed importer and exporter admin 2020-04-23 View Notice
16. Public Notice regarding food safety complain admin 2020-04-19 View Notice
17. Precautionary measures for food business operator during COVID 19 pandemics. admin 2020-04-20 View Notice
18. Notice for Import permit schedule during COVID 19 lockdown period admin 2020-04-17 View Notice
19. Visit Nepal 2020 लाई प्रवर्द्धन गर्न पर्यटकीयस्थल नगरकोटमा सम्पन्न होटल रेष्ट्रुरेन्ट स्तरीकरण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति Admin 2020-01-19 View Notice
20. खाद्य पदार्थ निर्यातकर्ता तथा सरोकारवालालाई विभागको प्रयोगशाला लाई FSSAI ले मान्यता दिएको सम्वन्धी जानकारी Admin 2020-01-13 View Notice
21. Invitation for Sealed Quotation procurement of Glassware and Chemicals. Admin 2019-12-12 View Notice
22. प्रयोगशाला उपकरण (Lab Equipments) खरिद गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हनको सूचना Admin 2019-12-12 View Notice
23. सुचनाको हक सम्बन्धि प्रकाशित विवरण dftqc 2019-12-04 View Notice
24. होटेल रेष्टुरेन्ट र भोजनालय संचालकहरुलाई खाद्य स्वच्छता कायम राख्ने बारे जरुरि सूचना dftqc 2019-12-04 View Notice
25. खाध्य पदार्थ को खुद्रा ब्यापारी हरुलाई सुचना dftqc 2019-12-04 View Notice
26. आहारपुरक खाद्य पदार्थ सम्बन्धी सुचना dftqc 2019-12-04 View Notice
27. खाद्य पदार्थ मा रङ प्रयोग सम्बन्धी जरुरि सुचना dftqc 2019-12-04 View Notice
28. गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०७६/०६/0८ गते प्रकाशित प्लाष्टिक चामलको हल्ला सम्बन्धमा आम उपभोक्ता लाई सुचना dftqc 2019-12-04 View Notice
29. NFFRL Accreditation Certificate and Scope_T-1518-2019-TC-7010 MARCH 2019 dftqc 2019-12-04 View Notice
30. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय र मातहतका डिभिजन कार्यालयहरुको स्वीकृत कार्यक्षेत्र dftqc 2019-12-04 View Notice
31. 'खाद्य प्रशोधन प्रबिधि' तालिम सम्बन्धि मिति २०७५/१०/२३ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना dftqc 2019-12-04 View Notice

Contact Info

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal, Kathmandu, Nepal

Phone : +977-1-4262369, 4262430

Fax :+977-1-4262337

Email: info@dftqc.gov.np

WEB : www.dftqc.gov.np

Site Visited

site visit

   Video Gallery View All

National Anthem of Nepal