S.N. Title Submitted By Published Date
1. खाद्य स्वच्छता दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएका कर्मचारीहरूलाइ सम्मान स्वरूप प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको प्रवक्ता 2021-06-18 View Notice
2. खाद्य स्वच्छता दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट खाद्य उद्याेगहरूलाइ सम्मान स्वरूप प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको प्रवक्ता 2021-06-18 View Notice
3. Press Release on the Occasion of Food Safety Day Admin 2021-06-06 View Notice
4. Press Release 2077/12/12 सह प्रवक्ता 2021-03-25 View Notice
5. Press Release 2077/11/10 सह-प्रवक्ता 2021-02-22 View Notice
6. Inspection detail 2077.09.26 सह-प्रवक्ता 2021-01-10 View Notice
7. Inspection detail 2077.09.07 सह-प्रवक्ता 2020-12-22 View Notice
8. Inspection detail 2077.08.26 सह-प्रवक्ता 2020-12-11 View Notice
9. Inspection detail 2077.08.22 सह-प्रवक्ता 2020-12-07 View Notice
10. Inspection detail 2077.07.28 सह-प्रवक्ता 2020-11-13 View Notice
11. Details of sealed food business operators during First Quarter of FY 2077/078 प्रवक्ता 2020-11-30 View Notice
12. Case Filed on FY 2077.78 प्रवक्ता 2020-11-30 View Notice
13. Press Release 2077/078 Progress Q1 प्रवक्ता 2020-11-30 View Notice
14. Inspection detail 2077.07.25 to 2077.07.26 सह-प्रवक्ता 2020-11-12 View Notice
15. Inspection detail 2077.07.16 to 2077.07.23 सह-प्रवक्ता 2020-11-08 View Notice
16. Inspection detail 2077.07.02 to 2077.07.04 सह-प्रवक्ता 2020-10-20 View Notice
17. Inspection detail 2077.06.27 to 2077.06.29 सह-प्रवक्ता 2020-10-16 View Notice
18. Inspection detail on 2077.06.26 सह-प्रवक्ता 2020-10-14 View Notice
19. Inspection detail 2077.06.20 to 2077.06.25 सह-प्रवक्ता 2020-10-12 View Notice
20. चाँडपर्व लक्षित बिषेश अनुगमन कार्यक्रम सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति प्रवक्ता 2020-10-11 View Notice
21. Inspection detail on 2077.06.18 and 2077.06.19 प्रवक्ता 2020-10-06 View Notice
22. Inspection detail on 2077.06.16 प्रवक्ता 2020-10-04 View Notice
23. Inspection detail on 2077.06.14 and 2077.06.15 प्रवक्ता 2020-10-02 View Notice
24. Inspection detail on 2077.06.13 प्रवक्ता 2020-09-30 View Notice
25. Inspection detail on 2077.06.12 प्रवक्ता 2020-09-29 View Notice
26. Inspection detail on 2077.06.11 प्रवक्ता 2020-09-28 View Notice
27. Inspection detail on 2077.06.07 प्रवक्ता 2020-09-24 View Notice
28. Inspection detail on 2077.06.05 प्रवक्ता 2020-09-22 View Notice
29. Inspection detail on 2077.06.04 प्रवक्ता 2020-09-21 View Notice
30. Inspection detail on 2077.06.01 प्रवक्ता 2020-09-20 View Notice
31. Inspection detail 2077.05.31 Press note प्रवक्ता 2020-09-17 View Notice
32. Industry Inspection on 2077.05.30 press note प्रवक्ता 2020-09-16 View Notice
33. Industry Inspection_2077.05.28/29 press note प्रवक्ता 2020-09-14 View Notice
34. case filled on FY 2076.77 dftqc 2020-08-16 View Notice
35. DFTQC_FY 2076.77 progress: press note dftqc 2020-08-16 View Notice
36. Press release on Food safety day, 7 June 2020 प्रवक्ता 2020-06-07 View Notice
37. दुग्धजन्य शिशु आहार सम्बन्धी भ्रमपूर्ण समाचारप्रति खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको ध्यानाकर्षण dftqc 2020-02-27 View Notice
38. प्रेस बिज्ञप्ति प्रथम चौमासिक आ.व. २०७६-७७ Admin 2019-12-15 View Notice
39. प्रेस बिज्ञप्ति - आ.व. २०७५/७६ को बार्षिक तथा तेश्रो चौमासिक प्रगति सम्बन्धमा dftqc 2019-12-04 View Notice
40. प्रेस विज्ञप्ति २०७६/०८/१३ dftqc 2019-12-04 View Notice

Contact Info

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal, Kathmandu, Nepal

Phone : +977-1-4262369, 4262430

Fax :+977-1-4262337

Email: info@dftqc.gov.np

WEB : www.dftqc.gov.np

Site Visited

site visit

   Video Gallery View All

National Anthem of Nepal