Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal, Kathmandu

   Babarmahal, Kathmandu, Nepal
 Contact No.: +977-1-4262369, 4262741
 Fax : +977-1-4262337
 E-mail: info@dftqc.gov.np

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता (Laboratory Accreditation ISO17025:2017)
Published By: MOC        on: 2019/02/04
उप महानिर्देशक ज्यु श्री उपेन्द्र राय को अन्तर्वार्ता नेपाल टेलिभिजनमा
Published By: MOC        on: 2018/12/31
के खाने - खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग
Published By: MOC        on: 2018/09/28
कसरि खाने - खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग
Published By: MOC        on: 2018/09/28
तरकारी सुपरजोन पोखराका कृषकको फेरिएको जीवनशैली
Published By: MOC        on: 2018/09/28
सुपरजोन बिज्ञापन - खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग
Published By: MOC        on: 2018/09/28
खाद्य पोषण - खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग
Published By: MOC        on: 2018/09/28
माछा सुपरजोन बिज्ञापन - खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग
Published By: MOC        on: 2018/09/28
स्वस्थ खाना
Published By: MOC        on: 2018/09/28
सपनाको डर short movie खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग
Published By: MOC        on: 2018/09/28
सचेत हौँ - खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग
Published By: MOC        on: 2018/09/28
धुँवा धुलो
Published By: MOC        on: 2018/09/28
Hello Kishan With Director General(Sanjeev Kumar Karn), DFTQC
Published By: MOC        on: 2018/09/02
Rise and Shine interview with Matina Baidhya
Published By: MOC        on: 2018/07/06
Nepali National Anthem
Published By: MOC        on: 2016/09/04