Department of Food Technology and Quality Control

Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal,Kathmandu

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, भैरहवा


पुराठेगाना: ओमसतिया गाउँ पालिका, वार्ड नं. २, रुपन्देही
स्थापना मिति: वि.स. २०५१
इमेल ठेगाना: rftqcobhw@gmail.com
सम्पर्क नम्बर: ०७१-४२१००५, ०७१-४२१०९५
कार्यालय प्रमुख: विमल कुमार दाहाल
कार्यालय प्रमुख: ९८५७०१५१५७
सुचना अधिकारी: प्रवेश पोखरेल
सुचना अधिकारी: ९८५७०१७२९४

यस कार्यालयले उपलब्ध गराउने सेवाहरु:
यस कार्यालयका कार्यक्षेत्रहरु:

१. परिचय

खाद्य ऐन २०२३ लागू गरी स्वच्छ, गुणस्तरीय र पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको आपूर्ति एकिन गरी आम उपभोक्ताको हक हित र स्वास्थ्य रक्षा गर्ने, दाना पदार्थ ऐन २०३३ लागू गरी दाना पदार्थमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ “खाद्य प्रयोगशाला, पोखरा” २०५१ सालमा स्थापना भएको थियो । खाद्य पदार्थको उत्पादन तथा बजारको सघनतालाई मध्यनजर गर्दै स्रोतमा नै गुणस्तर नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी बि.स. २०६१ सालमा उक्त प्रयोगशाला भैरहवा स्थान्तरण गरियो । बि.स. २०६१ सालदेखि यस प्रयोगशालाको नाम “क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय” रहन गयो । बि.स. २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भए पछि सोहि अनुरुपको संरचना निर्माण गर्ने क्रममा मिति २०७५/०४/०१ देखि यस कार्यालयको नाम “खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय” रहेको छ । यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र साविकमा पश्चिमान्चल बिकास क्षेत्रले ओगटेका १७ जिल्ला भएकोमा मिति २०७९/०४/१६ को बिभाग स्तरीय निर्णय अनुसार देहायका ६ जिल्ला रहेका छन् । यस कार्यालय र मातहतका कार्यालयको स्वीकृत दरवन्दी र कार्य क्षेत्र तालिका नं. १ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका १. कार्यालय, स्वीकृत दरवन्दी र कार्य क्षेत्र

क्र.स.

कार्यालयको   नाम

स्वीकृत दरवन्दी

कार्य क्षेत्र

१. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, भैरहवा

१५

नवलपरासी (.सुपश्चिम), रुपन्देहीकपिलवस्तु, अर्घाखाँचीपाल्पा र गुल्मी जिल्ला
२. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, कपिलवस्तु

कपिलवस्तु र अर्घाखाँची जिल्ला
३. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, पाल्पा

पाल्पा र गुल्मी जिल्ला
जम्मा

२३

 

२. प्रमुख कार्यहरु: यस कार्यालय मार्फत देहायका कार्यहरु सम्पादन हुने गर्दछन् ।

२.१ गुण नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य 

 • उद्योगहरुलाई अनुज्ञापत्र दिने,
 • स्वच्छता सम्बन्धी तालिम प्रशिक्षण दिने,
 • GMP सम्बन्धी तालिम दिने,
 • उपभोक्ता सचेतना कार्य गर्ने,
 • परामर्श प्रदान गर्ने,
 • बजार, उद्योग, होटेल रेस्टुरेन्ट अनुगमन निरीक्षण गर्ने,
 • सिलबन्दी, रोक्का गर्ने,
 • मुद्धा दायर गर्ने ।

२.२ खाद्य प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्य

 • खाद्य तथा दाना ऐन अनुरुपका नमूनाहरु परीक्षण गरी सार्वजनिक विश्लेषकको प्रतिवेदन जारी गर्ने,
 • खाद्य एवं दाना पदार्थहरुको गुणस्तर तथा संभाव्य जोखिम पहिचान अध्ययन अनुसन्धान गर्ने,
 • उपभोक्ता वा सर्बसाधारणले खाद्य वस्तुको नमूना विश्लेषण गराउन चाहेमा तोकिएको दस्तुर तिरी परीक्षण गराउन सक्नेछन् ।

२.३ खाद्य प्रविधि बिकास तथा पोषण सम्बन्धी कार्य

 • कृषि उपजहरुको संरक्षण, भण्डारण, प्रशोधन आदिको प्रविधि विकास गर्ने, प्रचार/ प्रसार गर्ने,
 • पौष्टिक खाद्य पदार्थहरुको पहिचान, विश्लेषण, परिकार विकास, उपभोक्ता जागरणमा जोड दिने,
 • खाद्य पोषण सम्बन्धि तालिम दिने,
 • आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने ।

३.  कार्यालयको पुरा ठेगानाः ओमसतिया गाउँ पालिका, वार्ड नं. २, रुपन्देही, (कृषि अनुसन्धान

परिषद, राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान केन्द्रको कम्प्लेक्स भित्र)

४. कार्यालय भवनको फोटो, बाहिरी भ्यु, अफिस वोर्ड देखिनेगरी: यसै साथ संलग्न छ ।

५. कार्यालयको  सम्पर्क नम्वर: ०७१-४२१००५, ०७१-४२१०९५

६.  इमेल ठेगाना: rftqcobhw@gmail.com

७. कार्यालय प्रमुखको नाम, फोटो र फोन नं:  विमल कुमार दाहाल,  ९८५७०१५१५७

८. सूचना अधिकारीको नाम, फोटो र फोनः प्रवेश पोखरेल, ९८५७०१७२९४

९.  कार्यक्षेत्रः नवलपरासी (ब.सु. पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी जिल्ला

११.  मातहतका डिभिजन कार्यालयहरुः कपिलबस्तु र पाल्पा

विमल कुमार दाहाल

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

एवंम् कार्यालय प्रमुख

प्रवेश पोखरेल

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

एवम् सूचना अधिकारी

 

कर्मचारीहरुको विवरण: