Department of Food Technology and Quality Control

Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal,Kathmandu

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, विराटनगर


पुराठेगाना: तिनटोलिया सोमबारेहाट बिराटनगर-१०
स्थापना मिति: वि.सं. २०३५
इमेल ठेगाना: rftqcobrt@gmail.com; ftqcobrt@gmail.com
सम्पर्क नम्बर: ०२१-४७०२२१
कार्यालय प्रमुख: बिजय खनाल
कार्यालय प्रमुख: ९८५२०७०२१८
सुचना अधिकारी:
सुचना अधिकारी: ९८५२०८१०१८

यस कार्यालयले उपलब्ध गराउने सेवाहरु:
 • खाद्य/ दाना गुण नियन्त्रण
 • खाद्य प्रविधि विकास एवम् विस्तार
 • खाद्य पोषण कार्यक्रम
 • प्रयोगशाला विश्लेषण सेवा
 • SPS सम्बन्धी कार्यमा विभागको निर्देशानुसार आवश्यक सहयोग गर्ने ।
यस कार्यालयका कार्यक्षेत्रहरु:
 • खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, झापा
 • खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय,इनरुवा
 • खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, धनकुटा
 • खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय,गाइघाट

परिचय

पुर्वाञ्चल क्षेत्रमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य रक्षाको लागि खाद्य गुण नियन्त्रण गर्न र खाद्य पोषण तथा प्रविधि प्रसार गर्न वि.सं. २०३५ सालमा सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिकामा पूर्वाञ्चल खाद्य प्रयोगशाला को रुपमा यस क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको स्थापना भएको थियो । वि.सं. २०४६ सालमा यस कार्यालयको नाम पुर्वाञ्चल खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला नामाकरण गरियो । वि.सं. २०५० मा पुनः यस कार्यालयको नाम परिवर्तन गरि क्षेत्रीय खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला नामाकरण गरियो । वि.सं. २०५२ सालमा यस कार्यालयको नाम क्षेत्रीय खाद्य प्रयोगशाला रहन गयो । यस प्रयोगशालालाई सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरि मोरंङ्ग जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिकामा वि.सं. २०५३ भाद्र ३१ मा स्थानान्तर गरियो । वि.सं. २०५७ श्रावण २३ गतेबाट यस कार्यालयको नाम क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय रहन गयो । वि.सं. २०७१ साल फागुन देखि यस क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले आफ्नै प्राङ्गणमा नव-निर्मित भवनबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । वि.सं. २०७५ साल श्रावण महिना देखि कार्यालयको नाम परिवर्तन भई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भएको छ । यस कार्यालय अन्तर्गत झापा, सुनसरी, धनकुटा तथा उदयपुरमा गरी चारवटा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयहरु समेत स्थापना भएका छन् ।

 

मूख्य-मूख्य काम तथा सेवा

खाद्य गुण नियन्त्रण, दाना गुण नियन्त्रण, खाद्य प्रविधि विकास एवम् विस्तार, खाद्य पोषण, प्रयोगशाला विश्लेषण सेवा सम्बन्धी यस कार्यालयले गरी आएका प्रमुख कार्यहरु निम्न रहेका छन् ।

१)   खाद्य/ दाना गुण नियन्त्रण

तालिम प्राप्त निरिक्षकहरुबाट नियमित एवम् आकस्मिक रुपमा बजार/ उद्योग निरीक्षण गरी असल उत्पादन अभ्यास अनुरुप उत्पादन भए नभएको अनुगमन गरी गुणस्तर सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र विशेष गरी न्यून गुणस्तरका खाद्य तथा दाना पदार्थहरुका नमुना संकलन, संकलीत नमुनाहरुको प्रयोगशाला विश्लेषण, विश्लेषणवाट प्राप्त नतिजाहरुको आधारमा न्यून गुणस्तर वा दुषित देखिएकोमा खाद्य/ दाना ऐन नियम अनुसार कानूनी कारवाही ।

 • खाद्य/ दाना उद्योग स्थापना गर्न सिफारिस, अनुज्ञापत्र प्रदान, नवीकरण, नियमन एवम् परामर्श सेवा ।
 • आयात निर्यातको खाद्य वस्तुहरुको गुण नियमन एवम् प्रमाणिकरण ।
 • खाद्य/ दाना वस्तुहरुको उत्पादन, संचयन तथा बिक्री वितरणमा हुने अस्वस्थकर गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्‍न माध्यमबाट उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम संचालन ।

२)   खाद्य प्रविधि विकास एवम् विस्तार

 • फलफूल, तरकारी, खाद्यान्‍न, माछा मासु र दुग्ध पदार्थमा आधारित प्रशोधन प्रविधिहरुको विकास एवम् प्रसार ।
 • खाद्य उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीहरुको लागि तालिम कार्यक्रम संचालन ।
 • खाद्य उद्योगहरुको लागि प्राविधिक सेवा टेवा प्रदान कार्यक्रम ।
 • दुर्गम स्थानमा उत्पादन हुने फलफूलहरुको संरक्षण गर्न उपयुक्त ढुवानी तथा परिवहन प्रविधि तथा प्याकेजिङ प्रविधिको विकास, प्रसार ।
 • कृषि उपजमा उत्पादनोपरान्त हुने क्षति कम गर्न अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रचार प्रसार गर्ने ।

३)  खाद्य पोषण कार्यक्रम

कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा बर्ग विशेषको पोषण स्थिति सर्वेक्षण गरी कुपोषणमा सुधार ल्याउन स्थानीय स्तरमै अवलम्बन गर्न सकिने उपायहरु बारेको जानकारी गराउने ।

 • खाद्य वस्तुहरुको पौष्टिक तत्वहरुको अध्ययन अनुसन्धान गरी खाद्य पोषण तालिका निर्माण एवम् प्रसारमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने ।
 • पोषण सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन ।
 • पोषण सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम संचालन ।

४)  प्रयोगशाला विश्लेषण सेवा

 • तोकिएको दस्तुर सहित अनुरोध भई आएका खाद्य एवम् पेय पदार्थ तथा दाना पदार्थको जाँचको लागि प्रयोगशाला सेवा उपलब्ध गराउदै आएको ।

५)   SPS सम्बन्धी कार्यमा विभागको निर्देशानुसार आवश्यक सहयोग गर्ने ।

 

 

 

कर्मचारीहरुको विवरण:


बिजय खनाल

कार्यालय प्रमुख

९८५२०७०२१८

.

सुचना अधिकारी

९८५२०८१०१८