Department of Food Technology and Quality Control

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

  >>   ELISA Plate reader with washer and reagent खरिद सम्बन्धि विद्युतिय बोलपत्र आव्हान गरिएको मिति २०८०/८/७को…   >>   RBPR Spectrometer & Other Laboratory Equipments खरिद सम्बन्धि विद्युतिय बोलपत्र आव्हान गरिएको २०८०/८/४ कोसूचना   >>   RBPR Reagent Kit खरिद सम्बन्धि विद्युतिय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना   >>   खाद्य प्रशोधन प्रविधि तालिम सम्बन्धि कान्तिपुर दैनिकमा मिति २०८०/७/१ मा प्रकाशित सूचना   >>   List of new register and renewed Dietary supplement product from 2080/05/01 to 2080/05/31   >>   List of new register and renewed Dietary supplement product (From 2080/04/01 to 2080/04/32)   >>   आ व २०७९।८० (२०७९।०४।०१ देखी २०८०।०३।३२ सम्म) मा नया दर्ता तथा नविकरण भएका आहारपुरक खाद्य…   >>   आ. व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति विवरण सम्वन्धि विज्ञप्ति   >>   Case files of FY 2079/80   >>   आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा जीवनाषक विषादी अवशेष परीक्षण सम्वन्धी सूचना
डा. मतिना जोशी वैद्य

महा निर्देशक

श्री शैलेश कुमार झा

उपमहानिर्देशक

श्री सोमकान्त रिजाल

उपमहानिर्देशक

श्री मोहन कृष्ण महर्जन

प्रवक्ता

परिचय


खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग (DFTQC) नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन विभागहरूमध्ये एक हो। सन् १९६१ मा खाद्य विभागको रूपमा स्थापना गरी सिंहदरबारमा राखिएको थियो, जसलाई पछि सन् १९६५ मा बर्बरमहल, काठमाडौंको वर्तमान स्थानमा सारिएको थियो। सन् १९६६ मा खाद्य विभागको नाम परिवर्तन गरी खाद्य अनुसन्धान प्रयोगशाला राखियो। प्रयोगशाला पछि 1980 मा फेरि केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धान प्रयोगशाला (CFRL) मा रूपान्तरण गरियो र पहिले उल्लेख गरिए अनुसार यो MoAD अन्तर्गत 2000 मा खाद्य प्रविधि र गुणस्तर नियन्त्रण विभाग (DFTQC) को रूपमा हालको विभाग नभएसम्म केन्द्रिय खाध प्रयोगशालाको नामले चिनिन्थ्यो।

थप पढ्नुहोस्

प्रमुख गतिविधिहरू


खाद्य तथा फिड सुरक्षा र गुण नियमन
खाद्य र फिड विश्लेषणात्मक सेवा
खाद्य प्रविधि विकास र पोषण
एस.पी.एस सोधपुछ सेवा

नियम र नियमहरू


सामाजिक प्रोफाइल


प्रकाशनहरू


भिडियो ग्यालरी


सुश्री समीक्षा बन्जाडे

सूचना अधिकारी