• आ व २०७६।७७ को तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक समिक्षा गोष्ठि कार्यक्रमलाइ सम्वोधन गर्दैः श्रीमान सचिव ज्यू कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ।

    आ व २०७६।७७ को तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक समिक्षा गोष्ठि कार्यक्रमलाइ सम्वोधन गर्दैः श्रीमान सचिव ज्यू कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ।

श्री उपेन्द्र राय

श्री उपेन्द्र राय


महानिर्देशक
विस्तृत विवरण
श्री मोहन कृष्ण महर्जन

श्री मोहन कृष्ण महर्जन


प्रवक्ता
विस्तृत विवरण

   परिचय

Department of Food Technology and Quality Control (DFTQC) is one of the three departments under the Ministry of Agriculture and Livestoks Development  of Government of Nepal (GoN). It was established in 1961 A.D. as Department of Food and placed in Singha Durbar, which later in 1965 was sifted to the present location of Barbarmahal, Kathmandu. In 1966, the Department of Food then was renamed as Food Research Laboratory. The laboratory later in 1980 was again converted to Central Food Research Laboratory (CFRL)  and known by this name until it became the present department as Department of Food Technology and Quality Control (DFTQC) in 2000 under MoAD, as mentio...

थप पढ्नुहोस

   सूचना तथा समाचार

   ऐन / नियम

शीर्षक डाउनलोड
Feed Act, 2033
Food Act, 2023
खाद्य ऐन २०२३ संशोधन समेत
दाना-पदार्थ ऐन २०३३ संशोधन समेत
राजपत्रमा प्रकाशित दाना पदार्थ ऐन, २०३३ देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हुने
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटल रेष्टुरेण्ट स्तरिकरण निर्देशिका
Dietary Supplement Guideline
दूध तथा दुग्ध पदाथथको स्वच्छता एवम् गुणस्तर निदेशिका, २०७५
प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका २०७४
National Food Safety Policy 2076
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
खाद्य नियमावली, २०२७
Food Regulation, 1970
दाना पदार्थ नियमावली, २०४१ संशोधन सहित
थप हेर्नुहोस्

   प्रकाशन

शीर्षक डाउनलोड
Annual Report 2068
Annual Bulletin 2061/62
Annual Bulletin 2063/64
Progress Report 2070/71
वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/७३
Annual Bulletin 2072/73
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
GAP प्रमाणीकरणका लागि आवेदन फाराम
GAP Certifying Body Brochure
NepalGAP Check list Nepali
NepalGAP Contract
NEPAL GAP SCHEME
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
NepalGAP Certification Body Brochure
सुचनाको हक सम्बन्धि प्रकाशित विवरण
थप हेर्नुहोस्

सम्पर्क विवरण

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल ,काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. :+९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०

फ्याक्स :+९७७-१-४२६२३३७

ईमेल: info@dftqc.gov.np

वेव : www.dftqc.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

नेपालको राष्ट्रिय गान