Department of Food Technology and Quality Control

Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal,Kathmandu

Notice


Logo Information Title Action
आयातित मसला पदार्थमा Ethylene Oxide को अवशेष सम्वन्धी आयातकर्ता तथा बिक्रेताहरुलाई जरुरी सूचना!
May 17, 2024
Download
“खाद्य प्रशोधन प्रविधि” तालिम सम्बन्धी मिति २०८१।१।२८ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सूचना
May 10, 2024
Download
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१
May 8, 2024
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2080/12/01 to 2080/12/30
April 28, 2024
Download
खाद्य तथा दाना पदार्थको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड २०८०
April 7, 2024
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2080/11/01 to 2080/11/30
March 17, 2024
Download
आहारपूरक (डाइटरी सप्लीमेन्ट) खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधि २०७२ तथा आ.व. २०७९/८० को उत्पादन दर्ता / नविकरण...
March 17, 2024
Download
तालिममा सहभागीताको लागि निवेदनको नमूना
February 26, 2024
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2080/10/01 to 2080/10/29
February 16, 2024
Download
“खाद्य प्रशोधन प्रविधि” तालिम सम्बन्धी मिति २०८०।१०।२७ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सूचना
February 11, 2024
Download
खाद्य पदार्थमा औद्योगिक ट्रान्स फ्याट (Industrial Trans Fat) को अधिकतम सीमा तथा खाद्य पदार्थको सिधा सम्पर्कमा...
February 11, 2024
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2080/09/01 to 2080/09/29
January 22, 2024
Download
खाद्य पदार्थमा औद्योगिक ट्रान्स फ्याट (Industrial Trans Fat) को अधिकतम सीमा तथा खाद्य पदार्थको सिधा सम्पर्कमा...
December 29, 2023
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2080/08/01 to 2080/08/30
December 17, 2023
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2080/07/01 to 2080/07/30
December 10, 2023
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2080/06/01 to 2080/06/30
December 10, 2023
Download
खाद्य प्रशोधन प्रविधि तालिम सम्बन्धि कान्तिपुर दैनिकमा मिति २०८०/८/१४ मा प्रकाशित सूचना
December 1, 2023
Download
ELISA Plate reader with washer and reagent खरिद सम्बन्धि विद्युतिय बोलपत्र आव्हान गरिएको मिति २०८०/८/७को सूचना
November 27, 2023
Download
RBPR Spectrometer & Other Laboratory Equipments खरिद सम्बन्धि विद्युतिय बोलपत्र आव्हान गरिएको २०८०/८/४ कोसूचना
November 27, 2023
Download
RBPR Reagent Kit खरिद सम्बन्धि विद्युतिय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना
November 11, 2023
Download
खाद्य प्रशोधन प्रविधि तालिम सम्बन्धि कान्तिपुर दैनिकमा मिति २०८०/७/१ मा प्रकाशित सूचना
October 18, 2023
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2080/05/01 to 2080/05/31
October 12, 2023
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product (From 2080/04/01 to 2080/04/32)
October 12, 2023
Download
आ व २०७९।८० (२०७९।०४।०१ देखी २०८०।०३।३२ सम्म) मा नया दर्ता तथा नविकरण भएका आहारपुरक खाद्य पदार्थको...
August 30, 2023
Download
आ. व. २०७९/८० को वार्षिक प्रगति विवरण सम्वन्धि विज्ञप्ति
August 17, 2023
Download
Case files of FY 2079/80
August 17, 2023
Download
आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा जीवनाषक विषादी अवशेष परीक्षण सम्वन्धी सूचना
August 10, 2023
Download
विभागको NFFRL बाट प्रदान गरिदै आएको प्रयोगशाला सेवा LIMS प्रणालीबाट प्रवाह हुने सम्बन्धी सूचना
July 21, 2023
Download
०७.२९ पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड (२०८०/०४/०१)
July 18, 2023
Download
खाद्य तथा दाना उद्योगीहरुलाई अनुज्ञापत्र जारी/नविकरण सम्बन्धी सूचना
July 14, 2023
Download
खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेष सीमा निर्धारण (संख्या १०)- २०८०/०२/२५
June 19, 2023
Download
प्रेस विज्ञप्ति_ विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस २०२३
June 1, 2023
Download
कुखुराको दानाको गुणस्तर तथा मात्रासम्बन्धी सूचना (सं ८ )-२०८०-०२-१५
June 1, 2023
Download
Invitation for Electronic Bids for Procurement of HPLC & Other Laboratory Equipments
April 22, 2023
Download
ISO/IEC 17025:2017 Accreditation Certificate of Food and Feed Lab, FTQCO Biratnagar
April 4, 2023
Download
अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारको मापदण्ड तथा खाद्य वस्तुमा हेभिमेटलको मापदण्ड
March 15, 2023
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2079.10.01 to 2079.10.29
March 12, 2023
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2079.09.01 to 2079.09.30
March 12, 2023
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2079.08.01 to 2079.08.30
March 12, 2023
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2079.07.01 to 2079.07.30
March 12, 2023
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2079.06.01 to 2079.06.31
March 12, 2023
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2079.05.01 to 2079.05.31
March 12, 2023
Download
Notice regarding tendor of Chemicals and Glasswares procurement (Second time)
December 27, 2022
Download
Notice regarding e-bidding for procurement of HPLC equipment
December 27, 2022
Download
Notice regarding tendor of Chemicals and Glasswares procurement
December 27, 2022
Download
खाद्य पदार्थको लेबलमा विवरण उल्लेख गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना
December 27, 2022
Download
अनुगमन कार्यतालिका (असोज अन्तिम हप्ता-कार्तिक महिना)
December 27, 2022
Download
Notice Regarding Contact Person during Dashain Holidays
December 27, 2022
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product (From 2079/04/01 to 2079/04/31)
December 27, 2022
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2079.03.01 to 2079.03.31
December 27, 2022
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product (From 2079/02/01 to 2079/02/31)
December 27, 2022
Download
Notice regarding street food
December 27, 2022
Download
Notice regarding prohibition on use of carbide in artificial ripening of fruits
December 27, 2022
Download
Notice regarding processed drinking water (Bottle/Jar)
December 27, 2022
Download
“Safer Food, Better Health” World Food Safety Day (7 June, 2022)
December 27, 2022
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2079.01.01 to 2079.01.31
December 27, 2022
Download
RBPR Reagent Kit खरिद गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्र
December 27, 2022
Download
Safety Fume hood including accessories खरिद गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्र
December 27, 2022
Download
RBPR (Spectrophotometer) खरिद गर्ने सम्बन्धि सम्झौता पत्र
December 27, 2022
Download
रेफ्रिजेरेटर तथा ग्रेनाईट टप एस एस टेबुल खरिद गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्र
December 27, 2022
Download
ब्राण्डेड डेस्कटप तथा मिक्चर ग्राण्डर खरिद गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्र
December 27, 2022
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2078.12.01 to 2078.12.30
December 27, 2022
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2078.11.01 to 2078.11.30
December 27, 2022
Download
विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (RBPR /उपकरणहरु)
December 27, 2022
Download
विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (RBPR टेस्ट किट)
December 27, 2022
Download
Invitation for Bids for the procurement of Laboratory Equipments in FTQCO, Pokhara
December 27, 2022
Download
Notice regarding procurement of motorcycle and scooter at FTQCO, Bhairahawa
December 27, 2022
Download
Invitation for electronic bids for the procurement of RBPR Test kit at DFTQC
December 27, 2022
Download
Invitation for Bids for the procurement of Laboratory Equipments at DFTQC
December 27, 2022
Download
Invitation for Bids for the procurement of Laboratory Equipments in FTQCO, Birendranagar, Surkhet
December 27, 2022
Download
List of New Register and Renewed Dietary Supplements Product from 2078/04/01 to 2078/10/30
December 27, 2022
Download
महको उत्पादन तथा विक्री वितरण सम्बन्धमा जरुरी सूचना
December 27, 2022
Download
कम्पाउण्ड वाल निर्माण सम्बनधमा दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना
December 27, 2022
Download
खाद्य प्रशोधन तालिम सम्बन्धी गोरखापत्रमा २०७८/०९/०६ गते प्रकाशित सुचना
December 27, 2022
Download
Dietary supplement registration and renew details of fy 78/79 till 2078/08/15
December 27, 2022
Download
कम्पाउण्ड वाल निर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
December 27, 2022
Download
Notice for Food Importers
December 27, 2022
Download
Notice for Food Business Operators
December 27, 2022
Download
Nepal rajpatra published on 2078.4.25 about food satandard and non tax revenue of DFTQC services.
December 27, 2022
Download
Precautionary measures for food business operator and consumers during second wave of COVID 19 pandemics
December 27, 2022
Download
Mandatory food standard
December 27, 2022
Download
Mycotoxin, Pesticide residue MRL of Fruits and vegetable Mandatory standard , Nepal Gazette notice published on...
December 27, 2022
Download
Notice on Food Import Export Application through Nepal National Single Window System
December 27, 2022
Download
Invitation for sealed Quotation for procurement of Chemicals, Reagents and Glassware, sealed quotation no; SQ-01/2077-78
December 27, 2022
Download
Invitation for sealed quotation for procurement of Chemicals, Reagent and Glassware, sealed quotation no: SQ-01/2077-078 ;...
December 27, 2022
Download
invitation of sealed quotation
December 27, 2022
Download
Precautionary measures for food business operator during COVID 19 pandemics.
December 27, 2022
Download
लकडाउन अवधिमा आयात निर्यात अनुमतीपत्र सेवा सम्वन्धमा ।
December 27, 2022
Download
Food and Feed Import permit application
December 27, 2022
Download
Notice for food and feed importer and exporter
December 27, 2022
Download
Public Notice regarding food safety complain
December 27, 2022
Download
Precautionary measures for food business operator during COVID 19 pandemics.
December 27, 2022
Download
Notice for Import permit schedule during COVID 19 lockdown period
December 27, 2022
Download
Invitation for Sealed Quotation procurement of Glassware and Chemicals.
December 27, 2022
Download
प्रयोगशाला उपकरण (Lab Equipments) खरिद गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हनको सूचना
December 27, 2022
Download
सुचनाको हक सम्बन्धि प्रकाशित विवरण
December 27, 2022
Download
होटेल रेष्टुरेन्ट र भोजनालय संचालकहरुलाई खाद्य स्वच्छता कायम राख्ने बारे जरुरि सूचना
December 27, 2022
Download
खाध्य पदार्थ को खुद्रा ब्यापारी हरुलाई सुचना
December 27, 2022
Download
आहारपुरक खाद्य पदार्थ सम्बन्धी सुचना
December 27, 2022
Download
खाद्य पदार्थ मा रङ प्रयोग सम्बन्धी जरुरि सुचना
December 27, 2022
Download